Contractul de închiriere a locuinței este o formă de locațiune și e tratat pe larg în Codul civil.
Este important să nu ne lăsăm păcăliți de un act verbal între locator (proprietar) și locatar (chiriaș), acest fapt poate duce la pierderi majore pentru ambele părți.
Contractul de locațiune presupune darea în folosință a unui bun pentru o anumită perioadă de timp, în schimbul unei chirii. Regulile contractuale se găsesc în Codul civil.

In actul normativ este scris: ”Contractul de locațiune se consideră încheiat îndată ce părțile au convenit asupra bunului și prețului.”

De ce nu e în regulă să nu existe un contract?

”În lipsa unui contract, îi este extrem de dificil proprietarului să intre în locuință dacă chiriașul se opune. În lipsa unui contract, este dificil de dovedit chiria, e dificil de inspectat locuința sau de limitat numărul de persoane care stau efectiv acolo. În lipsa unui contract, este dificil să cunoașteți drepturile, anume care reparații sunt ale proprietarului, care ale chiriașului, cine ce datorii trebuie să plătească privitor la imobil, o strategie de terminare a contractului, eventuale penalități la încheierea în avans, etc.”, spune avocata Liliana Grădinaru.

A merge sau nu cu contractul de închiriere la Fisc e alegerea proprietarului între a respecta sau nu legea fiscală.
Avantajos însă pentru proprietar, pentru că odată înregistrat, contractul devine titlu executoriu cu privire la plata chiriei și poate fi folosit la executarea silită a chiriașului rău-platnic.

Chiria

Prețul locațiunii poate consta într-o sumă de bani sau în orice alte bunuri sau prestații. Valoarea chiriei trebuie trecută în contract.

Durata

Codul civil prevede un termen de preaviz care nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei.
Dacă în contract nu se trece nimic referitor la perioada închirierii, chiriașul poate să iasă din înțelegere, anunțându-l pe proprietar cu puțin timp înainte. La fel și proprietarul, poate să îl anunțe pe chiriaș că dorește să îi lase locuința liberă cu respectarea unui termen de preaviz.

Obligațiile principale ale părților

Proprietarul are următoarele obligații:

*Să predea locatarului bunul dat în locațiune;
*Să mențină bunul în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata locațiunii;
*Să asigure locatarului liniștita și utila folosință pe tot parcursul locațiunii.

Cui revin obligațiile referitor la reparațiile din locuință:
*Proprietarul este obligat să efectueze toate reparațiile care sunt necesare pentru a menține bunul în stare corespunzătoare de întrebuințare pe toată durata închirierii.
*În sarcina chiriașului sunt reparațiile locative necesare ca urmare a folosinței obișnuite a bunului și e obligat să îl anunțe pe proprietar că sunt necesare reparații în imobil.

Principalele obligații ale chiriașului:

*Să ia în primire bunul dat în chirie;
*Să plătească chiria în cuantumul și la termenul stabilite prin contract;
*Să folosească bunul cu prudență și diligență;
*Să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului.

Proprietarul locuinței este cel care trebuie să plătească lunar cheltuielile la asociația de proprietari.
Dacă sunt restanțe, el este cel obligat la plata lor și poate fi chemat chiar în fața unei instanțe, ajungându-se chiar până la o executare silită.

contractul de inchiriere arad ponturi

Chiar dacă nu sunt trecute toate obligațiile în contract, ele există în virtutea legii, adică a Codului civil.
Acum cunoașteti obligațile și drepturile unui contract de închiriere, ca urmare vă puteți bucura de siguranța pe care v-o oferă acesta.